Mega Volume Lashes

Mega Volume Lashes

Cat eye shaping, very dramatic.

IMG_20181104_235904_161.jpg
IMG_20181015_104854_865.jpg
AirBrush_20180928134233.jpg
lashcoach2.jpg